Cyswllt

 

CYSYLLTU Â NI

BYDDEM YN HOFFI

CLYWCH ODDI WRTHYCH

 

Teimlwch yn rhydd i ddanfon llinell atom, os oes gennych unrhyw syniadau, cwestiynau neu gynghanedd am achub A bywyd Cymru.

Ffôn

0292 081 5951

Cyfeiriad

Karen Morgan, Rheolwr Rhaglen, tîm achub bywyd Cymru, 1llawr cyntaf Tŷ'r afon,

Ynys Bridge Court, gwaelod-y-Garth, Caerdydd, CF15 9SS

CYSYLLTWCH Â  NI

 
 
 
 

ACHUB BYWYD CYMRU | SAVE A LIFE CYMRU

 

Ariennir achub bywyd Cymru gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cefnogir gan rwydwaith cardiaidd Cymru, drwy'r grŵp gweithredu ar gyfer anhwylderau'r galon. Save a Life Cymru is funded by Welsh Government and supported by the Wales Cardiac Network, through the Heart Conditions Implementation Group.